Planovi i programi za matematiku (2023)

Planovi i programi za nastavu matematike u osnovnoj školi, 5.-8. razred

Moja razmišljanja o godišnjim i mjeseènim planovima i ponešto o pripremama

Moramo li planirati baš 6 ispita znanja iz matematike u 5. do 8. razredu?

Kratko i jasno: NE MORAMO!
Meðutim, veæina uèitelja planira toèno 6 ispita znanja, što zbog toga što u veæini razreda (u 5., 6. i 8.) u udžbenicima imamo gradivo podijeljeno na 6 cjelina, a što iz navike. Pitanje je koliko nas je svjesno da to ne mora biti baš tako...
Na gornjem linku možete proèitati zbog èega ja zadnjih godina planiram samo 5 ispita znanja, odnosno tu je e-mail s pitanjem koje sam poslala savjetnici Draženki Kovaèeviæ i njezin odgovor. Nadam se da æe Vas naš dijalog potaknuti da i sami, ako uoèite potrebu, "iskoèite iz rutine".
Zahvaljujem savjetnici Kovaèeviæ na brzom i kvalitetnom odgovoru, kao i na dozvoli da objavim sadržaje mailova.

tip datoteke: pdf
velièina: 31 KB
objava: lipanj 2015.

Godišnji plan i program za matematiku, 6. razred, šk.g. 2018./19.

Moj godišnji plan i program za matematiku, 6. razred, šk.g. 2018./19.
Napravljen je u Excelu jer mi se dosad veæ nekoliko puta dogodilo da mi se, nakon par sati rada u tablicama u Wordu, tablica jednostavno pokvarila te više nisam mogla uèitati što sam napravila (pa sam morala sve iznova). Excel mi za sad nije radio takve probleme.
Ovako æe možda biti lakše raditi i mjeseèni plan, jednostavnim kopiranjem u novu Excel tablicu, bez dodanog poravnavanja redaka (koje sam dosad morala raditi u Wordu).
Ako Vam se èini da za neke dijelove gradiva nisam isplanirala dovoljno vremena, slažem se. Jednostavno, nema se dovoljno vremena za sve obraditi kako treba.
Cijela geometrija je prebaèena za kraj školske godine. O razlozima i kako to funkcionira, možete proèitati niže, pod godišnjim planom za 6. razred iz 2017./18. godine, kad sam prvi put radila tim redoslijedom.
Ako i sami želite raditi u skladu s ovim planom, slobodno upravo ovaj plan predate u svojoj školi. U takve je svrhe dozvoljeno iz plana izbrisati moje ime i staviti svoje. Meðutim, ako ovaj plannamjeravate prezentirati na predavanjima, objavljivati na internetu, na nekim drugim javnima mjestima i sl., obavezno je prvo kontaktirati me i pitati za dozvolu, te je u tom sluèaju zabranjeno brisanje imena.

tip datoteke: xls
velièine: 54 KB
dodatak: rujan 2018.

(Video) Priče naših studenata: Ivana Milojević

Godišnji plan i program za matematiku, 7. razred, šk.g. 2018./19.

Moj godišnji plan i program za matematiku, 7. razred, šk.g. 2018./19.
Napravljen je u Excelu jer mi se dosad veæ nekoliko puta dogodilo da mi se, nakon par sati rada u tablicama u Wordu, tablica jednostavno pokvarila te više nisam mogla uèitati što sam napravila (pa sam morala sve iznova). Excel mi za sad nije radio takve probleme.
Ovako æe možda biti lakše raditi i mjeseèni plan, jednostavnim kopiranjem u novu Excel tablicu, bez dodanog poravnavanja redaka (koje sam dosad morala raditi u Wordu).
Ako Vam se èini da za neke dijelove gradiva nisam isplanirala dovoljno vremena, slažem se. Jednostavno, nema se dovoljno vremena za sve obraditi kako treba.

tip datoteke: xls
velièine: 51 KB
dodatak: rujan 2018.

Godišnji plan i program za matematiku, 8. razred, šk.g. 2018./19.

Moj godišnji plan i program za matematiku, 8. razred, šk.g. 2018./19.
Napravljen je u Excelu jer mi se dosad veæ nekoliko puta dogodilo da mi se, nakon par sati rada u tablicama u Wordu, tablica jednostavno pokvarila te više nisam mogla uèitati što sam napravila (pa sam morala sve iznova). Excel mi za sad nije radio takve probleme.
Ovako æe možda biti lakše raditi i mjeseèni plan, jednostavnim kopiranjem u novu Excel tablicu, bez dodanog poravnavanja redaka (koje sam dosad morala raditi u Wordu).
Ako Vam se èini da za neke dijelove gradiva nisam isplanirala dovoljno vremena, slažem se. Jednostavno, nema se dovoljno vremena za sve obraditi kako treba.

tip datoteke: xls
velièine: 52 KB
dodatak: rujan 2018.

Godišnji plan i program za matematiku, 6. razred, šk.g. 2017./18.
Izmijenjen godišnji plan i program za matematiku, 6. razred, šk.g. 2017./18.

Moj godišnji plan i program za matematiku, 6. razred, šk.g. 2017./18.
Ako Vam se èini da za neke dijelove gradiva nisam isplanirala dovoljno vremena, slažem se. Jednostavno, nema se dovoljno vremena za sve obraditi kako treba.
Ako i sami želite raditi u skladu s ovim planom, slobodno upravo ovaj plan predate u svojoj školi. U takve je svrhe dozvoljeno iz plana izbrisati moje ime i staviti svoje. Meðutim, ako ovaj plannamjeravate prezentirati na predavanjima, objavljivati na internetu, na nekim drugim javnima mjestima i sl., obavezno je prvo kontaktirati me i pitati za dozvolu, te je u tom sluèaju zabranjeno brisanje imena.
IZMIJENJEN godišnji plan nastao je u studenom 2017., kad sam završila prvu cjelinu i trebala krenuti na drugu. Tada mi je palo na pamet da, zbog problema s nedostatkom vremena, geometrijske cjeline spojim i ostavim za kraj školske godine. Dakle, u izmijenjenom planu imamo cjeline: 1. Operacije s razlomcima, 2. Cijeli brojevi, 3. Racionalni brojevi, 4. Linearne jednadžbe, 5. Trokut i èetverokut. Ovo objevljujem na kraju školske godine, a sad ujedno mogu izjaviti i da mi se ovaj spoj jako svidio. Naime, nekako je zanimljivije kad u npr. zadacima vezanima uz opseg i površinu, možemo miješati trokute i èetverokute (raznovnrsnije je) i zaista se uštedi na vremenu kad se ne radi posebno jedno, a kasnije ponavljanje toga i onda posebno ono drugo. Mana ovog spajanja je da se onda manje ponavlja i ono što spada u osnove geometrije. Rado bih da imam više vremena pa da sve napravim kvalitetnije.

(Video) Priče naših studenata: Nikola Karović

tip datoteke: doc
velièine: 65 KB, 66 KB
dodatak: srpanj 2018.

Godišnji plan i program za matematiku, 7. razred, šk.g. 2017./18.

Moj godišnji plan i program za matematiku, 7. razred, šk.g. 2017./18.
Ako Vam se èini da za neke dijelove gradiva nisam isplanirala dovoljno vremena, slažem se. Jednostavno, nema se dovoljno vremena za sve obraditi kako treba.
Ako i sami želite raditi u skladu s ovim planom, slobodno upravo ovaj plan predate u svojoj školi. U takve je svrhe dozvoljeno iz plana izbrisati moje ime i staviti svoje. Meðutim, ako ovaj plannamjeravate prezentirati na predavanjima, objavljivati na internetu, na nekim drugim javnima mjestima i sl., obavezno je prvo kontaktirati me i pitati za dozvolu, te je u tom sluèaju zabranjeno brisanje imena.

tip datoteke: doc
velièina: 59 KB
objava: rujan 2017.

Godišnji plan i program za matematiku, 8. razred, šk.g. 2017./18.

Moj godišnji plan i program za matematiku, 8. razred, šk.g. 2017./18.
Ako Vam se èini da za neke dijelove gradiva nisam isplanirala dovoljno vremena, slažem se. Jednostavno, nema se dovoljno vremena za sve obraditi kako treba.
Ako i sami želite raditi u skladu s ovim planom, slobodno upravo ovaj plan predate u svojoj školi. U takve je svrhe dozvoljeno iz plana izbrisati moje ime i staviti svoje. Meðutim, ako ovaj plannamjeravate prezentirati na predavanjima, objavljivati na internetu, na nekim drugim javnima mjestima i sl., obavezno je prvo kontaktirati me i pitati za dozvolu, te je u tom sluèaju zabranjeno brisanje imena.

tip datoteke: doc
velièina: 218 KB
objava: rujan 2017.

Godišnji plan i program za matematiku, 5. razred, šk.g. 2012./13.

(Video) How to set up and manage a YouTube family plan | YouTube Premium

Moj godišnji plan i program za matematiku, 5. razred, šk.g. 2012./13.
Ako i sami želite raditi u skladu s ovim planom, slobodno upravo ovaj plan predate u svojoj školi. U takve je svrhe dozvoljeno iz plana izbrisati moje ime i staviti svoje. Meðutim, ako ovaj plannamjeravate prezentirati na predavanjima, objavljivati na internetu, na nekim drugim javnima mjestima i sl., obavezno je prvo kontaktirati me i pitati za dozvolu, te je u tom sluèaju zabranjeno brisanje imena.

tip datoteke: doc
velièina: 15 KB
izrada: rujan 2012.
dodatak: Napomena - prijedlog o redoslijedu cjelina - NOVO (rujan 2014.)

Planovi i programi za matematiku (11) Nastavni plan i program - stranice MZOS-a

Gornji link vodi na stranicu MZOS-a s koje možete preuzeti Nastavni plan i program za osnovnu školu u skladu s Preporukom za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ovdje jedirektni link na lektorirani NPIP, aovdje na izvornu verziju (iz kolovoza 2006.).

Prilagoðeni program

Ovdje možete naæi obrazac kojeg ispunjavam pri planiranju programa za uèenike s teškoæama. Tu je i nekoliko ispunjenih obrazaca (primjeri).

tip datoteke: zip (doc)
velièina: 28 KB
objava: rujan 2011.

Permanentno struèno usavršavanje uèitelja - obrazac 1
Individualni plan permanentnog usavršavanja - obrazac 2

(Video) Ricardo Semler: Radical wisdom for a company, a school, a life

Prvi obrazac su ispunili èlanovi Školskog prirodoslovno-matematièkog aktiva OŠ Mejaši, Split. Radi se o planu permanentnog struènog usavršavanja uèitelja koji se izraðuje na poèetku školske godine,dok se na kraju školske godine piše zajednièko izvješæe o realizaciji planiranog, odnosno što nije realizirano i zbog kojih razloga. Najtoplije zahvaljujem voditeljici aktiva Adeli Buljac i svim èlanovima aktiva na dozvoli da obrazac objavim na svojim web stranicama. Ako mi pošalju i primjerak izvješæa o realizaciji, bit æe objavljeno.
Drugi obrazac je obrazac kakvog ispunjavamo u mojoj školi i mnogim okolnim školama. Na poèetku školske godine ispunjava se dio vezan uz planiranje, a na kraju školske godine o realizaciji.
Ne znam je li igdje propisano kako toèno obrazac za permanentno usavršavanje mora izgledati. Vjerojatno nije kad imamo razlièite. Ako netko ima neku treæu varijatnu i ako pošalje, unaprijed hvala!U skladu s željama autora možemo objaviti i nju. :-)

tip datoteke: docx
velièina: 36 KB, 43 KB
objava: listopad 2015.

Naèini i kriteriji ocjenjivanja za 6. razred - šk.g. 2016./17.
Naèini i kriteriji ocjenjivanja za 7. i 8. razred - šk.g. 2016./17.

Ovdje su opisani naèini i kriteriji ocjenjivanja koji vrijede na mojim satovima. Skoro sve vrijedi jednako za sve razrede, samo sam za 6. razrede posebno istaknula u kojim cjelinama vrijede stroži kriteriji ocjenjivanja nego u drugim cjelinama. Radi se o cjelinama u kojima se uèi osnovno gradivo.

tipovi datoteka: doc
velièine: 75 KB, 72 KB
zadnja izmjena: listopad 2016.
verzije iz šk.g. 2015./16.: 6. razred (60 KB), 7. i 8. razred (60 KB),

Udžbenici kakve želim

Ovo je dopis kojeg sam poslala na adrese izdavaèa naših udžbenika (sadašnjih i potencijalnih buduæih, uz molbu da proslijede autorima udžbenika), te na adrese naših metodièara i naših matematièkih društava i udruga. U njemu sam javno postavila pitanje ne bi li naši udžbenici trebali biti kvalitetniji a paralelno s tim i programi matematike razraðeniji, a ako bi, èiji bi posao ta detaljnija razrada programa trebao biti. Ujedno sam konkretno za 5. razred napisala što smatram da je važno da se naðe u udžbenicima, a dosta nevedenih stvari u nekim udžbenicima nema (nekih nema niti u jednom).

tip datoteke: pdf
velièina: 231 KB
izrada: rujan 2011.
dodatak: tekst poslanog maila

Videos

1. TEDxObserver - Cédric Villani
(TEDx Talks)
2. Shukla Bose: Teaching one child at a time
(TED)
3. The mathematics of love | Hannah Fry
(TED)
4. Benoit Mandelbrot: Fractals and the art of roughness
(TED)
5. 📊Excel - Kreiranje naziva stupaca i redova unutar funkcija 👨🏻‍🏫Luka Kobeščak
(Luka Kobeščak)
6. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
(Bura Znanja)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 03/22/2023

Views: 6344

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.