Afdelingsmanager chirurgie, bariatrie en orthopedie – Catharina Ziekenhuis – Vacature Permanent Eindhoven (2023)

Deze vacature is niet beschikbaar in je land.

Functieomschrijving

Ben jij een ervaren manager en zoek jij een nieuwe uitdaging in een innoverende en dynamische werkomgeving binnen een ambitieus en topklinisch opleidingsziekenhuis?

Weet jij jouw collega’s mee te nemen in veranderingen en het beste uit hen naar boven te halen? Grijp deze kans met beide handen aan! Solliciteer vandaag nog voor de functie van Afdelingsmanager Algemene Chirurgie.

Dit ga jij doen

Als manager ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van optimale patiëntenzorg en de aansturing van efficiënte inzet van middelen en financiën binnen de verpleegafdeling Algemene Chirurgie, polikliniek Chirurgie, polikliniek Bariatrie, verpleegafdeling Orthopedie en polikliniek Orthopedie.

 • Optimaliseren van de zorgprocessen op de verpleegafdeling en de poliklinieken, binnen de kaders die gegeven zijn in het lange termijn beleid en de beschikbare capaciteiten en middelen.
 • Initiëren en borgen van innovaties en verbeteringen.
 • Optimaliseren van de interne bedrijfsvoering van de afdelingen in directe samenwerking met andere afdelingen binnen het ziekenhuis, zoals de verpleegafdeling Chirurgische Oncologie en OK.

Daarnaast werk je ook samen met adviseurs van Kwaliteit & Veiligheid, Mens & Ontwikkeling en Finance & Control.

 • Opstellen en realiseren van het jaarplan, het activiteitenplan en jaarbudget aan de hand van de PDCA-cyclus en je bent verantwoordelijk voor het juist toepassen van het personeels- en organisatiebeleid en het uitwisselen van informatie met medewerkers.
 • Creëren van een optimaal leer-, werk- en begeleidingsklimaat, zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen.
 • Coachen, inspireren en sturen van 3 teamleiders en je werkt nauw samen met de collega afdelingsmanager Chirurgische Oncologie en de specialist managers.

Je rapporteert aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering.

 • Deelnemen aan innovatieve en relevante werk- en projectgroepen zowel binnen als buiten de organisatie en maakt deze kennis bespreekbaar op de afdeling en in de organisatie.
 • Uitrollen van verandertrajecten voor zowel patiënten- als voor medewerkers, conform de visie van het Catharina Ziekenhuis, in het kader van De Agenda voor de Toekomst’
 • Begeleiden van trajecten, in samenwerking met de artsen voor de juiste zorg op de juiste plek. Daarin werk je samen met om liggende ziekenhuizen en ZBC’s.

Dit ben jij

Jij bent een mens- en resultaatgerichte manager die zijn / haar medewerkers weet te enthousiasmeren en te inspireren om elke dag het beste van zichzelf te geven en daarbij de patiëntenzorg centraal te stellen.

Tegelijk ben je een stevige persoonlijkheid, kun jij je richten op verandering en kun je omgaan met tegengestelde belangen bij afstemming over de bedrijfsvoering en innovatie van beleid en veranderingen.

Ook ben je doortastend, proactief en sturend maar tegelijkertijd tactvol, stimulerend en motiverend in de rol als leidinggevende.

Tevens beschik je over :

 • Een HBO / WO afgerond diploma.
 • Kennis van verschillende managementmethoden en technieken.
 • Minimaal vijf jaar ervaring met integraal management op operationeel / tactisch niveau in een professionele zorgorganisatie.

Senioriteit is van belang.

 • Aantoonbare kennis van- en ervaring in verandermanagement en projectmatig werken.
 • Relevante bedrijfskundige en financieel-economische kennis en heb je ervaring om te kunnen sturen op toekomstige ontwikkelingen.
 • Probleemoplossend vermogen om binnen een complexe organisatie soms tegengestelde belangen te overbruggen.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goede dosis humor en relativeringsvermogen.

Dit is onze afdeling

Verpleegafdeling Chirurgie

De verpleegafdeling Algemene Chirurgie is een gecombineerde afdeling met 44 bedden, verdeeld over twee gangen (5 Oost en 7 Oost).

Hier wordt hoog complexe zorg aan patiënten vanuit verschillende specialismen geboden. Denk aan vaatpatiënten, traumapatiënten en andere chirurgische spoedindicaties, evenals de gynaecologische- en urologische patiënten.

Vaatchirurgie is een speerpunt van het Catharina ziekenhuis. Op deze afdeling zijn twee Vasculaire Care Units aanwezig, waarbij ook trombolyses plaatsvinden.

Het team bestaat uit circa 60 verpleegkundigen en is gemêleerd in leeftijd en ervaring. Stuk voor stuk ambitieuze verpleegkundigen om de beste zorg voor onze patiënten te kunnen leveren.

Daarbij is er een fijne en veilige werksfeer waarbij leren en ontwikkelen voorop staat. Op de afdeling is de functiedifferentiatie opgestart (Verpleegkundige van de Toekomst) en hierdoor is de afdeling klaar voor de zorg van de toekomst.

Klinisch redeneren gebeurt binnen dit team op een hoog niveau. Doordat patiënten van drie verschillende specialismen op de afdeling worden verpleegd, verandert de zorgvraag en de werkdruk continu.

Dit maakt dat geen dag hetzelfde is!

Polikliniek Chirurgie en Vaatlaboratorium

De RVE Chirurgie heeft verschillende regionale en landelijke topreferente functies, waaronder slokdarmchirurgie, pancreaschirurgie, rectumchirurgie met intra-operatieve radiotherapie, chirurgie voor peritoneale metastasen met intra-operatieve chemotherapie en aortachirurgie.

Er is sprake van een grote complexiteit waarbij intensieve verpleegkundige en medisch-specialistische zorg nodig is.

Op de polikliniek Chirurgie vindt de zorg plaats voor patiënten die komen voor algemene chirurgie, vaatchirurgie en traumatologie.

Op de polikliniek bevindt zich ook het Vaatlaboratorium waar gespecialiseerd vaatlaboranten echografische onderzoeken doen.

Er wordt samengewerkt met het Obesitascentrum en de oncologische chirurgie. Het Catharina Ziekenhuis is een expertisecentrum voor complexe aandoeningen van de bloedvaten maar ook minder complexe behandelingen worden uitgevoerd in ons ziekenhuis.

De polikliniek is een dynamische omgeving waar naast polikliniek- en doktersassistenten ook verpleegkundig specialisten, artsen en arts-assistenten werken.

Dit jaar staat in het teken van gezamenlijke stabilisering en doorontwikkeling van het team

Het Catharina Obesitascentrum

Het Catharina Obesitascentrum is een dynamische en snel groeiende afdeling. Deze polikliniek is een multidisciplinair centrum waar de screening voor een eventuele bariatrische operatie en het vijf-jarige traject hierna plaatsvinden.

Het multidisciplinair behandelteam bestaat uit onder andere chirurgen, verpleegkundig specialisten, diëtisten, medisch psychologen en fysiotherapeuten.

De zorg aan de vaak kwetsbare obesitaspatiënt, wordt aangeboden in een veilige en prettige omgeving. De speciale polikliniek voor patiënten met obesitas is volledig ingericht voor deze specifieke patiëntengroep.

Het Obesitascentrum behoort tot één van de grootste centra van Nederland. In de regio zijn we het grootste gespecialiseerde centrum.

Verpleegafdeling Orthopedie

Er wordt samengewerkt met het Máxima Medisch Centrum en hiermee vormen we Orthopedie Groot Eindhoven. Deze samenwerking bestaat uit 15 Orthopedisch Chirurgen die hierdoor in staat zijn om te superspecialiseren.

Hierdoor wordt brede, specialistische zorg geboden aan patiënten. In het Catharina Ziekenhuis richten we ons vooral op gewricht vervangende (revisie) operaties en ingrepen aan de wervelkolom.

Daarbij zien we ook andere opname indicaties zoals traumatologie, wondinfecties en kort verblijf opnames. Binnen deze indicaties zien we in het Catharina ziekenhuis vooral de complexe ingrepen.

De afdeling heeft een regiofunctie voor wervelkolomchirurgie, revisie en infectiebehandeling. Patiënten uit de regio worden naar ons doorverwezen en behandeld.

Van jong tot oud, met grote en kleine trauma’s.

Het team bestaat uit circa 26 verpleegkundigen en is een jong, ambitieus en gedreven team. Daarbij is er een fijne en veilige werksfeer waarbij leren en ontwikkelen voorop staat.

Polikliniek Orthopedie

De Polikliniek Orthopedie binnen het Catharina Ziekenhuis profileert zich op het terrein van de meer complexe orthopedie (revisiechirurgie, wervelkolomchirurgie, traumatologie), hierin excelleren wij en verrichten bijpassend klinisch onderzoek.

Het is een hecht team van circa 16 polikliniek medewerkers die al lange tijd met elkaar werken en waar een veilig klimaat heerst.

De vakgroep bestaat uit 7 Orthopedisch Chirurgen met elk hun subspecialisaties. We verzorgen een groot deel van de traumazorg samen met de Traumatologen in een level 2 traumacentrum.

Zo ziet werken bij het Catharina Ziekenhuis eruit

Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis in de hightech stad Eindhoven. Werken in het Catharina Ziekenhuis is boeiend, leerzaam en uitdagend.

Wij bieden je een professionele werkomgeving om elke dag het beste uit jezelf te halen. We investeren in de ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid van onze mensen omdat we samen het beste voor elkaar en voor de patiënt willen.

Ontdek meer over de baan van jouw leven, bekijk onze Werken bij pagina.

Wij bieden jou

 • Afhankelijk van kennis en ervaring is een contract voor onbepaalde tijd bespreekbaar .
 • De mogelijkheid om 36 uur per week te werken.
 • Een salaris passend bij jouw functie en werkervaring ingeschaald in FWG 70 (max € 6.887,00 bruto per maand) op basis van een 36-urige werkweek, met extra’s als vakantietoeslag (volledige 13e maand) en eindejaarsuitkering (volledige 14e maand).
 • Een uitdagende baan waar patiënten, jouw teamleden en jouw ontwikkeling en uitdaging voorop staan.
 • Het regionale gevoel van werken in Eindhoven met een landelijk netwerk dankzij Santeon waar Catharina onderdeel van is.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioen en reiskostenvergoeding maar ook ons meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden die passen binnen de cao-ziekenhuizen.
 • Constante prikkel om te blijven leren, innoveren en ontwikkelen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag en mogelijk een arbeidsgezondheidskundig onderzoek maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

4 dagen geleden

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 06/07/2023

Views: 5781

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.